به گزارش پارس نیوز، الهام پاوه نژاد نوشت : مثلِ عدو سبب خیر حکایت دندان درد بی‌موقع شب عیدِ من بود که باعث آشنایی و دوستی با زوجی دوست داشتنی و متخصص شد. هیچ چیز به اندازه‌ی دیدن زوج‌هایی که با شور و تلاش می‌سازن و جلو میرن نمی‌تونه امید‌بخش باشه و حال آدم را خوب کنه… ممنونم که در اوج شلوغی‌هاتون برای من وقت گذاشتین و با آرزوی درخشش و موفقیت‌های بیشتر که عالی هستین.سپاس از مانیا جانِ دل که معرف این آشنایی شد. پی‌نوشت: مانیا خانوم ما همگی‌مون دلمون برات تنگ شده

22