به گزارش پارس نیوز، امیرمحمد زند با انتشار این عکس نوشت: دیدار اتفاقى با امیر خان جعفرى هر دو با تیشرت مشکى هر دو درحال تعویض لنت ماشین.

AndroidOnlineNewsImage (7)