به گزارش پارس نیوز، محمد معتمدی این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (4)