به گزارش پارس نیوز، نوید محمدزاده با انتشار این عکس نوشت: سرخ پوست، اکران خرداد 

AndroidOnlineNewsImage (6)