به گزارش پارس نیوز، بهاره رهنما این تصاویر را از سفرش به قشم منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (8)

AndroidOnlineNewsImage (9)