به گزارش پارس نیوز، سولماز غنی این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (8)

AndroidOnlineNewsImage (9)

AndroidOnlineNewsImage (10)