به گزارش پارس نیوز، منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت: 
روز بازیگر مبارک.
تبریک بانو

AndroidOnlineNewsImage (6)