به گزارش پارس نیوز، کاوه سماک باشی با انتشار این عکس نوشت: 
این روزها؛
هر پیشنهادی را قبول نمیکنم؛به ورزشم میرسم؛سرم تو لاک خودمه؛مطالعه میکنم و در کنارش؛دوست و دشمن رو از هم تمییز میدم؛حواسم به همه حرفهایی که میزنن هست چون دوستانِ دشمنان ما؛دوستان ما نیز هستند.ترجیح میدم ورزشم رو بکنم و همچنان عضو هیچ دار و دسته ای در سینما نباشم تا اینکه باشم و سالی چند تا فیلم هم در نوبت اکران داشته باشم!!اینروزها حواسم به همه چیز هست و به دوستانی که سعی در فید کردن من دارند عرض میکنم:رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود ؛رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود!!خسته نباشید.مخلصیم

AndroidOnlineNewsImage (3)