به گزارش پارس نیوز، لیلا اوتادی نوشت : همیشه که نباید بنشینیم و بدی های روز وروزگارمان را مرور کنیم. گاهی باید نشست و پا برروی پا انداخت و خوشی ها را شمرد، چای نوشید و پشت کرد به تمام نداشتن ها و غصه هایی که عمری با آن زندگی کردیم. روزتون بخیر و بی غصه…#چابهار زیبا

99