به گزارش پارس نیوز، روناک یونسی نوشت : هیچ چیزی تصادفی اتفاق نمی افتد، هیچ چیز… میلیونها امکان وجود دارد و همه چیز ممکن است. اما فقط یک چیز برایت رخ خواهد داد : «آن چیزی که برایش آماده و منتظری.» —————

وقتی منتظر آدم‌های عزیز زندگیت باشی فرودگاه بهترین و قشنگترین جای دنیا میشه وچه عجیبه که همه قشنگیها به حال ما بستگی داره امیدوارم حال دلتون خوب باشه

88