به گزارش پارس نیوز، کمند امیرسلیمانی نوشت : پایان دادن به گرسنگی سلولی با دانش امکان پذیر است!” #من_هم_پیوستم

66