به گزارش پارس نیوز، نفیسه روشن نوشت :در اواسط بهشت ۱۳ اردیبهشت پا به زمین گذاشتم درسته که زندگی نعمته. ولی. هر روز که بزرگتر میشم میفهمم زندگی بازی مسخره ایه که گاهی خودت هیچ نقشی نداری شبیه مار و پله اس تلاش میکنی بری بالا و بعد با یک نیش و انتخاب خونه اشتباه که تاس برات تصمیم گرفته برمیگردی پایین! گاهی فکر میکنم اسارت روح شادی نداره!

55