به گزارش پارس نیوز، ستاره پسیانی با انتشار این عکس نوشت: 
روز بازیگر مبارک

AndroidOnlineNewsImage (12)