به گزارش پارس نیوز، فریبا باقری این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (10)