به گزارش پارس نیوز، ویشکا آسایش در توضیح این عکس نوشت:
مروارید خانم.

AndroidOnlineNewsImage (4)