به گزارش پارس نیوز، «هریتیک روشن» در یک پست تبلیغاتی برای برند تولید پوشاک ورزشی خودش با نام «HRX».

2031197_663