به گزارش پارس نیوز، ناصر اقایی، منصور خلج، خسرو شهراز، بیژن افشار و پرستو کرمی داوران نهایی بودند.

نامزدهای بازیگری زن به شرح زیر است:

الهام کردا "مالی سویینی"

مونا فرجاد "پرواز به تاریکی"

پرستو گلستانی "عکس خانوادگی"

سارا رسول زاده "خانه برناردا آلبا"

نسرین درخشان زاده "خانه برناردا آلبا"

یلدا عباسی "خانه برناردا آلبا"

اوا شریفی "فیل در تاریکی"

مانلی حسینی پور "پک"

از میان این نامزدها سه بازیگر زن بدون اولویت و نیز یک انتخاب ویژه معرفی خواهند شد.