به گزارش پارس نیوز، شهرام قائدی نوشت : خوش بگذره دخترم . قدر این لحظه ها را بدون . ممنون از مربیان زحمتکش.

44