به گزارش پارس نیوز، نسرین مقانلو نوشت : ….دلم میخواهد به همه عقاید احترام بگذارم، ولی احترام به بعضی از آنها توهین به شعور خودم محسوب میشود!!! پس در بهترین حالت ، تحملشان میکنم و هیچ نمیگویم.

22