به گزارش پارس نیوز، دنیا مدنی نوشت :یک کارگردان بزرگ و درجه یک ..مراسم اهدا جوایز هشتمین جشنواره فیلمهای ایرانی استرالیا در باغ سفارت استرالیا.

11