به گزارش پارس نیوز، شهره سلطانی با انتشار این عکس نوشت: من و خلیج فارس و کلی دلفین قشنگ و آزاد و خوشبخت که تو عکس نیستن.

AndroidOnlineNewsImage (1)