به گزارش پارس نیوز، المیرا شریفی‌مقدم در واکنش به رهن و اجاره بالا این پست را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (14)