به گزارش پارس نیوز، آزاده نامداری در دفتر پر از حاشیه خود دیگر خط خالی از جنجال باقی نگذاشته است. او چند وقتی در صدر اخبار نیامده بود تا اینکه حامد عسکری به برنامه اخیر اختیاریه دعوت شد و ماجرای کپی از نام کتابش «خانومی که شما باشی» را دوباره شرح داد و نامداری را تلویحاً یک سارق ادبی خواند.

2030736_924

اما این تنها حاشیه مجری سابق صداوسیما نبود و او در صفحه مجازی «محمدحسین میثاقی» مجری ورزشی تلویزیون نیز به مجادله با همکار سابق صداوسیمایی خود پرداخت.