به گزارش پارس نیوز، تصویری از رحمان و رحیم سریال «پایتخت» ، مصطفی و مجتبی بلال حبشی را مشاهده می کنید.

اینستا