به گزارش پارس نیوز، پرویز پرستویی با انتشار این عکس نوشت:
امروز
زادروز بانو سیمین دانشور
ستاره بی بدیل و تکرار ناشدنی ادبیات ایران زمین است
روحش شاد و یادش گرامی
قطعه ای از رومان بسیار خوب ایشان ((سووشون))
گریه نکن خواهرم
درخانه ات
درختی خواهد رویید
وبسیار درختان در سرزمینت
وباد پیغام هردرختی را
به درخت دیگر خواهد رسانید
ودرختان
از باد خواهند پرسید
در راه که می آمدی
سحر را ندیدی!؟

AndroidOnlineNewsImage