به گزارش پارس نیوز، تصویری از «محمود پاک نیت» به همراه نوه اش «هانا» را مشاهده می کنید.

اینستا (2)