به گزارش پارس نیوز، خاطره حاتمی با انتشار این عکس نوشت: وقتى هنوز بچه ها بازى میکنن...

AndroidOnlineNewsImage (10)