به گزارش پارس نیوز، مه لقا باقری نوشت : نرسیده به درخت ،کوچه باغی است که از خواب خدا سبز تر است و در آن عشق به اندازه ی پرهای صداقت آبی است….

11