به گزارش پارس نیوز، «ریحانا» در فوتوشوت مجله‌ی «ووگ» استرالیا را مشاهده می کنید 

2024542_527 (1)