به گزارش پارس نیوز، فرشته حسینی را در ششمین روز جشنواره جهانی فجر مشاهده می کنید 

22