به گزارش پارس نیوز، روناک یونسی نوشت : بیشتر مردم زندگی نمی‌کنند، فقط باهم مسابقه‌ی دو گذاشته‌اند.می‌خواهند به هدفی در افق دور دست برسند ولی در گرماگرم رفتن آنقدر نفس‌شان بند می‌آید و نفس نفس می‌زنند که چشم‌شان زیبایی و آرامش سرزمینی را که از آن می‌گذرند نمی‌بینند و بعد یک وقت چشم‌شان به خودشان می‌افتد و می‌بینند پیر و فرسوده هستند و دیگر برایشان فرقی نمی‌کند به هدف‌شان رسیده‌اند یا نرسیده‌اند… جین_وبسترن

99