به گزارش پارس نیوز، سحر قریشی نوشت :در هر سه ثانیه ی نفر تو دنیا میمیره  و یکى از همین سه ثانیه ها نوبت ماست در همین مدت ک جمله ى بالا رو خوندى  دو نفر مردن… پس قدر ثانیه بِ ثانیهء زندگیتون رو بدونید

88