به گزارش پارس نیوز، لیلا اوتادی با انتشار این عکس نوشت: به قول استاد خسرو شڪیبایی
حال همه ما خوب است
اما تـو باور نڪن...
میدانی هر قلبی "دردی" داردفقط نحوه ی 
ابراز آن متفاوت است
برخی آن را در چشمانشان
پنهان میڪنند
و برخی در لبخندشان.

AndroidOnlineNewsImage (7)