به گزارش پارس نیوز، مریم معصومی نوشت : به پاسِ تشکر از تمامی عکاسان و گروهِ مطبوعات و رسانه جشنواره جهانی فجر

55555555555