به گزارش پارس نیوز، مریم سلطانی باانتشار این عکس نوشت: یادى از گذشته 

AndroidOnlineNewsImage (4)