به گزارش پارس نیوز، سوسن حسنی دخت  با انتشار این عکس نوشت: 

آخرین برگ سفرنامه‌ی باران این است
که #زمین چرکین است.
#شفیعی_کد_کنی

AndroidOnlineNewsImage (4)