به گزارش پارس نیوز، دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت: 
عشق های من
#خانواده
عمو جان و خانواده

AndroidOnlineNewsImage (11)