به گزارش پارس نیوز، سارا نجفی با انتشار این عکس نوشت: به بهانه تولدت بابا جان دلم
بابا
اولین مردی بود که شناختم
اولین مردی بود که دستمو گرفت
اولین مردی بود که منو برد پارک
اولین مردی بود که منو برد سینما
اولین مردی بود که منو بوسید
اولین مردی بود که بهم گفت" سارا"
اولین مرد زندگی من ، بابای مهربونم ، با همه وجودم دوست دارم. تا همیشه تا ابد.تولدت مبارک. سارای تو

AndroidOnlineNewsImage (14)