به گزارش پارس نیوز، شهرزاد کمال‌زاده با انتشار این عکس نوشت: اجسام از آنچه در آیینه می بینید به شما نزدیک ترند افراد از آنچه فکر می‌کنید در زندگی به شما نزدیک ترند دور ترند پس با هر کسی همراه و همسفر هم دل و هم سخن هم راز و هم قسم هم سفره و هم نمک نباشیم عشق بورزیم بی‌توقع برای کسانی که ارزش انسانیت را درک می‌کنند و نمکدان نمی‌شکنند.

AndroidOnlineNewsImage (1)