به گزارش پارس نیوز، آذر معماریان با انتشار این عکس نوشت: مثل همیشه من و یار کنار هم در قاب جدید.

AndroidOnlineNewsImage (13)