به گزارش پارس نیوز، گلاره جباری با انتشار این عکس نوشت: من یک بار متولد شده‌ام 
لیکن هزار‌ها بار مُرده‌ام
شعر،به من یاری داد تا 
عذاب‌های این مرگ را 
کمتر حس کنم
شعر،تخفیفِ 
مرگهای من است... #احمد‌_شاملو

AndroidOnlineNewsImage (10)