به گزارش پارس نیوز، الهام چرخنده این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (2)