به گزارش پارس نیوز، پارسا پیروزفر با انتشار این عکس نوشت: 
‌‎‌‎امکان خرید بلیط نمایش «ملاقات» براى روزهاى یکشنبه یکم، دوشنبه دوم، سه شنبه سوم و چهارشنبه چهارم اردیبهشت از سه شنبه بیست و هفتم فروردین ماه ساعت دوازده ظهر فراهم مى شود.

‌‎‌‎شرح عکس: نسیم قدس الهى (در نقش لوئیزه)، مجتبى علیرضالو (در نقش نقاش)، مونا رضایى (در نقش همسر سومى)، سیاوش_چراغى_پور (در نقش شهردار) و احسان حاجیانى (در نقش گوینده رادیو) در نمایش «ملاقات» نوشته فریدریش دورنمات به کارگردانى #پارسا_پیروزفر/ عکس: محمدصادق زرجویان

AndroidOnlineNewsImage (1)