به گزارش پارس نیوز، نیلوفر پارسا نوشت : ۲۸سالگی دوباره عاشق میشی ۲۸سالگی دوباره عاقل میشی ۲۸سالگی فراموش کردی کجای دنیا ایستادی اما لحظه ای میشه که در اوج لذت زندگی غرق هستی و یهو ترس همه ی وجودت و‌ میگیره که داری با دهه ی ۲۰ سالگیت خداحافظی میکنی …. هنوز نمیدونی غمگینِ یا نه ،،اما هرچی‌ فکر میکنی این دهه چجوری گذشت یادت نمیاد همینجاست که یه تصمیم مهم برای اولین بار میگیری اونم اینکه دیگه دهه ی ۳۰سالگیت و با این سرعت نگذرونی و بیشتر به ثانیه های با ارزشت لبخندِ با آرامش بزنی.

33