به گزارش پارس نیوز، این بچه های خوشگل جنوب؛ گلاره عباسی همچنان در چابهار.

2015955_422