به گزارش پارس نیوز، خنده‌ی شیرین سام پسر کوچولوی حامد غفاری مجری و گوینده تلویزیون را می بینید

2015946_336