به گزارش پارس نیوز، هومن سیدی با انتشار این عکس نوشت: 
کلمه مثبتی که در فرهنگ ایرانی بار منفی داره
((خوشگذرانی))
:بهت خوش گذشت؟
:برو همونجا که خوش میگذره.
:هروقت خوشگذرونی هات تموم شد بیا
:اینجا جای خوشگذرونی نیست
:یارو خوشگذرونه
ظاهرا هر کس در این مملکت بیشتر بهش بد بگذره آدم مهمتریه
یه جوری ازت میپرسن خوش میگذره که مجبوری بگی اصلا
که مبادا فکر نکن تو‌خوشگذرونی
شما رو‌نمیدونم ولی من بدنیا اومدم تا بهترین روزهارو واسه خودم بسازم بهترین خوشی هارو

خوش بگذره
((البته تو این روزهای مصیبت زده سخته))
اما من امید دارم به روزهای خوش روبرو
((همراه با زرافه عزیز))

AndroidOnlineNewsImage (9)