به گزارش پارس نیوز، پوریا پورسرخ با انتشار این عکس نوشت: با عشق... با معرفت...آدم حسابى و با اصالت.

AndroidOnlineNewsImage (11)