به گزارش پارس نیوز، کامران نجف‌زاده با انتشار این عکس نوشت: سالها پیش در وین؛ نفس نفس زنان خودم را به زیرزمین AUGUSTINER رساندم و با قلب ومغز پادشاهان اتریشی که داخل این لیوان ها نگهداری می شود عکس سلفی انداختم. شب احساس کردم برای من همین سو‍‍ژه ژورنالیستی یک خوشبختی بزرگ بود.

AndroidOnlineNewsImage (10)