به گزارش پارس نیوز، فریبا باقری با انتشار این عکس نوشت: دمه دستته، جلوی چشمته. هر روز هزار بار میبینیش و از بغلش ساده رد میشی.
به نظرت ساده و بی اهمیت و دمه دستی میاد.
اما اگر یه روز نباشه، تازه میفهمی که اصلنم ساده و بی اهمیت و دمه دستی نبوده.
مصداق این داستان هر چیز و هر کسی میتونه باشه، که قدرشو نمیدونیم و ممکنه بابت همین قدر نشناسی دنیا و کائنات و خدای بالاسر حس کنه لیاقتشو نداریمو ازمون بگیرتش.
بیاین تو سال جدید قدر داشته هامونو از کوچیک تا بزرگ بدونیم.
خدایا شکرتتتتتتتتت.

AndroidOnlineNewsImage (9)